close
تبلیغات در اینترنت
ما ایستاده ایم
[button link=”http://tavabin.ir/wp-content/uploads/2013/09/holy_war_www.tavabin.ir_.jpg”] دانلود پوستر در ابعاد بزرگ[/button] هر چند همچو گل همه بر باد رفته اند هرگز گمان مدار كه از یاد رفته اند اینان نه آن گل اند كه گویی در این بهار از یاد رفته اند چو بر باد رفته اند اینان نه آهویند كه گویی دریغ و حیف در چنگ ظالمانه صیاد رفته اند جای دریغ نیست بر ایشان كه این گروه با عزم آهنین و دل شاد رفته اند « استاد » گفته بود كه با جان و دل به پیش اینان بنا به گفته استاد رفته اند سرباز…