close
تبلیغات در اینترنت
حفظ راه شهدا | کلیپ صوتی امام خامنه ای
ما چون این ها را زیاد دیدیدم عظمت این حقیت نورانی و بهشتی برای ما مخفی می ماند. اون چه مهم است حفظ راه شهداست؛ یعنی پاسداری از خون شهدا! همه هم موظفیم... نه این که بعضی وظیفه دارند؛ بعضی نه.... گاهی زنده نگه داشتن خون شهید، رنجش، زحمتش از خود شهادت کمتر نیست... [دریافت:کیفیت پایین]