close
تبلیغات در اینترنت
وصیت نامه ی امام راحل|فقط مستندات موجود از بنده مورد تایید است.
این فایل تصویری شامل: وصیت نامه ی امام راحل|فقط مستندات موجود از بنده مورد تایید است. «قرائت‌شده توسط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» اکنون که من حاضرم، بعض نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود، مورد تصدیق نیست مگر آن‌که صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم. [دریافت:کیفیت پایین]